scrollscroll

Vestitorul iernii

Vine iarăşi Crăciunul, şi printre colindătorii pe care românii îi aşteaptă cu drag să le ureze săr­bători fericite, tu te afli în frunte. De unde ai de­prins dragul de-a colinda?

Din copilărie, de când cântam acasă. Deşi eram doar un prunc, mi-am dat seama că vo­cea mea face o impresie aparte, li­niş­teşte cumva, transmite emoţie. Cred că e un dar de la ursitoare. Secretul stă în felul sincer de a transmite mesaje uşoare, des­pre un moment special din viaţa noastră, ce vine o dată pe an şi are puterea să ne bucure. În rest, am mizat mult pe text, pe felul în care pot oferi o idee îmbrăcată în su­ne­te sim­ple. Eu am foarte puţine co­lin­de tradi­ţio­nale în repertoriu, majoritatea cân­tecelor mele despre Crăciun sunt piese originale, compuse chiar de mine. Îmi doresc de fie­care dată să creez o le­gă­tură între mu­zică şi om, transformând melodia într-o poveste. Vreau ca spec­tatorul să se re­găsească în ceea ce cânt. Nu cred că e „o mare inginerie”! E un har pentru care nu pot decât să mulţumesc! Aşa s-au strâns 10 albume de studio, cu melodii dedicate aces­­tei sărbători, pentru vreo patru dintre ele pri­mind şi „Discul de aur” pentru vânzări.

Cum îţi explici succesul de care te bucuri?

De vină cred că este bucuria cântatului. Încerc să trans­mit poveşti cântate despre amintirile mele minu­nate, despre felul în care perioada aceasta din an, de altfel preferata mea, mi-a schimbat viaţa, încă din copilărie. Şi mi-e drag tare să pot vesti an de an, nu doar Crăciunul, ci şi venirea iernii, în concerte în care oamenii pot să uite, timp de câteva ore, de ne­cazuri, bucurându-se împreună cu mine, prin muzică, de feeria timpului!

Blândeţea vocii tale, deschizătoare de inimi, „ascunde” şi credinţă în Dumnezeu

Nu sunt un habotnic. Sunt convins că a crede în ceva este mai degrabă un dat al firii, un soi de echilibru necesar tuturor, într-un haos fără margini în care, vrem nu vrem, trebuie să supravieţuim. Fără doar şi poate, cred că există cineva care are grijă de noi şi de felul în care ne ordonăm existenţa, dar, uneori, credinţa se raportează şi la noi, la puterea fie­căruia de a înţelege anumite taine şi de a le „apli­ca”. Dincolo de principiile morale, eu mă ghidez după reguli de bun simţ care mi-au ajutat mereu în viaţă şi care au făcut, într-un fel sau altul, să ajung unde sunt astăzi. Sunt reguli deprinse de altfel din fa­milia mea, cel mai de preţ altar al meu. Şi să-ţi mai spun ceva: când eram puştan, elev la liceu, bunica îşi dorea să devin preot, iar ma­ma, artist. Dincolo de „lup­ta” dintre ele, eu, de unul singur, mi-am dat seama că muzica e calea mea, calea prin care să reuşesc să „vin­dec” suflete şi să pot face oameni fericiţi! E o misiune pe care am pur­tat-o peste tot, din Ro­mânia până prin toate colţurile Basarabiei, acolo unde, la braţ cu marele poet Grigore Vie­ru, am cântat şi am promovat frumuseţea muzicii, dar şi unitatea de limbă şi de neam!

Paul, te-ai născut în Turda, un oraş din inima Transilvanei. Cum venea iarna în copilăria ta? Cum era aşteptat Crăciunul?

Turda era o feerie de Crăciun. Aşa mi-o aduc aminte. Chiar mă gândeam zilele trecute, cât de fru­moase erau iernile de odinioară şi cât de frumoase erau poveştile de iarnă de mai demult. Ale mele, cel puţin! De la prima zăpadă, noi, copiii, dădeam fuga în curtea şcolii, să ne bul­gă­rim. Uzi leoarcă, ne întor­ceam înapoi în clase şi în­cercam să găsim tot felul de scuze pentru întârziere, deşi era limpede pentru ori­cine ce făcusem. Nu pos­tam pe Facebook când apăreau pri­mii fulgi, şi nici selfie-uri cu bradul nu a­veam – dar asta nu în­seam­nă că momentele res­­pective aveau mai puţină valoare. Din contră! Bucu­ria era mult mai vie! În inocenţa noastră ne­tehnicizată, eram fascinaţi de „întâmplările” ier­nii, de ninsori, de zăpezi, de ţurţuri atârnaţi în fe­reastră, aşa cum eram fascinaţi şi de fructele exotice pe care le procurau părinţii cu atâta greutate – mai ales de mi­ro­sul portocalelor, care um­plea toată casa. Ne fer­­mecau toate pregătirile de Cră­ciun: curăţenia ma­re, îm­­po­do­bitul bradului, găti­tul buca­telor tradiţio­nale, aşe­zarea me­sei cu un dichis anume… Din toate casele răsunau co­lin­de. Pe străzi, oamenii dădeau la lopată şi nu făceau aşa mare caz, da­că nu apăreau utilajele de deszăpezit, deşi zăpezile de al­tădată erau mult mai bogate!

La colindat cu casetofonul

Erai colindător şi în co­pi­lărie?

Da, colindam şi când eram mic, împreună cu alţi câţiva puşti de vârsta mea. Doar că, pe vremea aia, pe noi nu ne in­te­resa cât de bine cântăm, ci ne interesa să facem spec­tacol la uşa fiecărui vecin. Şi căutam origi­na­li­tatea – la drept vorbind, multe secrete am deprins eu atunci, în perioada colindelor copilăriei. Căram după noi un casetofon imens, cu baterii, pe care le tot schim­bam, şi pu­neam de zor „O ce veste minu­nată”, în va­rianta ce­lui pe care, după ani şi ani, presa l-a nu­mit „rivalul” meu: marele solist Ştefan Hruşcă. Şi, vreme de vreo 5 minute, cât dura co­lin­da, noi cân­tam peste vocea din casetofon şi în­cer­cam să ară­tăm cât eram de originali! Aşa ne prindea dimi­nea­ţa, pe la scara blocului! Aş vrea, dacă-mi per­miţi, să fac aici o mică paranteză, legată de în­chi­pui­ta „rivalitate” cu Ştefan Hruşcă, pornită de la fap­tul că amândoi cântăm piese despre Cră­ciun: e o po­veste creată de unii pentru „a da bine”. Eu îl apre­­ciez enorm pe Şte­fan Hruşcă, pentru vocea lui extraor­dinară şi pentru reper­toriul său tradiţional, eu cântând, după cum am mai spus, mai mult me­lodii com­puse de mine, decât colinde. Care riva­litate?! Oricum, eu n-am nici un fel de vanitate şi consider că toţi avem loc pe scenă, atât timp cât ne străduim să-i facem pe oa­meni fericiţi cu muzica noastră!

Scrisoare de decembrie

Oricum, şi tu ai creat o tradiţie muzicală: turneul de concerte dedicate Crăciunului. Pe ce drum îţi duci colindele anul acesta?

Într-adevăr, turneele mele de sărbători au de­ve­nit o tradi­ţie. Încerc me­reu să fiu diferit, să vin cu noutăţi şi să suprind prin repertoriu, prin punerea în scenă, prin ţinute. În 11 ani, am strâns o mulţime de amintiri şi mi-ar trebui o zi întreagă să le po­ves­tesc! Am rămas şi pe dru­muri, înzăpeziţi, am făcut şi accidente, am trăit ex­perienţe de ger, la pro­priu, în săli de con­cert, am cu­noscut oameni minu­naţi, am rămas fără cu­rent, fără decoruri, ne-au spart maşina şi multe alte­le! E o în­treagă epopee să te aventurezi în miezul iernii prin ţară! Dar nimic nu-ţi poate sta împotrivă, ştiind că sălile vor fi pline! Plus că sen­zaţia mea de pe scenă, în faţa publicului, e aceea a unui soi de lumină, pe care reuşesc să o transmit cântând! Pe scenă am un singur ţel: acela de a face oamenii fericiţi! Aşadar, anul acesta, am un ma­ra­ton, ca niciodată, de 25 de oraşe, pornind de pe 4 de­cembrie şi terminând pe data de 25, cu spec­ta­colul de gală, de la Teatrul Na­ţional din Bucureşti, unde am mai mulţi invitaţi spe­ciali. Concertul „Scri­soare de decembrie” este o poveste despre fru­mos, ce se bazează pe emoţia stâr­ni­tă de me­sa­jele cântecelor, este o reverie, o reîntoar­ce­re la va­lorile şi simbolurile simple, în care toţi credem, dar pe care, din cauza haosului şi a stresului în care trăim, le-am (mai) uitat. Ajung, pe rând, în Braşov, Bârlad, Piatra Neamţ, Botoşani, Ba­cău, Huşi, Iaşi, Adjud, Focşani, Galaţi, Tulcea, Con­stanţa, Buzău, Craiova, Timişoara, Carei, Satu Ma­re, Marghita, Cluj, Oradea, Alba Iulia, Deva, Târ­go­vişte, Ploieşti şi Bucureşti. (Oamenii mai pot găsi de­talii pe pagina mea de Facebook – Paul Surugiu-Fuego Oficial şi pe site-ul http://www.artbyfuego.ro!)

Dar când ajungi cu colindul la românii din afara hotarelor ţării, ei cum te primesc?

Cântatul la românii plecaţi de acasă are o reverberaţie aparte. Îi face cu adevărat fericiţi. Ei sunt mândri că sunt români, chiar şi acolo, departe. Nu cânt foarte des în diasporă, dar atunci când o fac, mă încarc cu o energie românească puternică. În plus, eu sunt genul de artist care stă la autografe, după spectacole, cu orele, şi ajung să aflu nu doar impresiile oamenilor despre concerte, ci şi poveştile lor, de români plecaţi din rostul lor de acasă,

Gramofonul cu amintiri

Pentru că tot am ajuns cu povestea în „lumea cea largă”, tu cum te simţi în ea? Ţi se potriveşte timpul în care tră­ieşti?

Sunt, în ge­ne­ral, un om cu pi­cioa­rele pe pă­mânt, capabil să în­ţe­lea­gă că lumea ne-o făurim şi sin­guri, chiar şi atunci când toate par a ne fi îm­potrivă. Nu-i sim­plu, ştiu, mai ales în vremile ac­tuale, dar e unica soluţie să-ţi găseşti dru­mul tău nea­bă­tut de nebunia care te înconjoară. Şi să-ţi păstrezi dem­ni­tatea. Din păcate, am impresia, pe zi ce trece, că demni­tatea e o virtute pe cale de dispariţie şi că acei puţini care au mai păs­trat-o au încă şi mai mult de luptat!

Ce preţuieşti cel mai mult din viaţa pe care ţi-ai croit-o?

Preţuiesc ceea ce sunt, ceea ce am reuşit să ajung, cu greu, cu sacrificii şi cu multă muncă. Sunt ataşat de tot ce fac şi n-aş putea renunţa vreodată la ideea de scenă, de public.

În plus, mai am o bucurie care mă echilibrează: pictura. E un fel de terapie care-mi dă putere şi care, spre surprinderea mea, dă re­zultate tangibile din ce în ce mai bune. Acum doi ani, în­curajat de marele critic de artă Doina Pău­lea­nu şi de maeştrii Dan Hatmanu şi Ioan Sulea Gorj, m-am hotărât să-mi arăt operele în public, cu scopul de a face un bine: din banii obţinuţi prin vânzarea ta­blo­urilor, sprijin tinerii talentaţi şi marii artişti ai Ro­mâniei care se chinuie cu situaţii financiare cri­tice. Până acum, am ajutat peste 130 de artişti şi sunt mândru să pot spune că am schimbat, la pro­priu, destine.

Am făcut 11 expoziţii naţionale şi, pe lângă artiştii sprijiniţi, am premiat, pentru activi­tatea lor, mari personalităţi ale României, care au de­venit membri de o­noa­re ai pro­­iectului meu, numit „Art by Fue­go”: Eu­gen Do­ga, Draga Olteanu Matei, So­fia Vi­co­vean­­ca, Emil Bru­ma­ru, Dionisie Vitcu, Marina Florea, Doina Me­linte şi mulţi alţii. Nu în ultimul rând, pre­ţuiesc liber­ta­tea pe care o am ca artist, fap­­tul că îmi pot permite să cânt ce simt.

Cel mai nou spec­tacol, la care ţin enorm şi care se împleteşte, într-o anume măsură, cu con­cer­tele de Crăciun, este „Gramofonul cu amintiri”, un oma­giu adus marilor compozitori şi muzicii uşoare ro­mâneşti, un spec­tacol prezentat pe scena Teatrului Alexandru Davila din Piteşti, unde împreună cu in­vi­taţii mei, aducem în scenă piese celebre, rein­ter­pre­tate în manieră ac­tua­lă. E un succes de casă total: la fiecare repre­zen­taţie biletele se vând integral. Asta, probabil şi pentru că din distribuţie fac parte şi marile artiste Stela Enache şi Marina Florea, două simboluri ale scenei româneşti. Cântăm în duete, omagiind doi titani: Florin Bogardo şi George Gri­go­riu. Iar oa­menii sunt topiţi după eleganta Stela Enache şi după minunata, efervescenta şi talentata Marina Florea.

Uneori se întâmplă, ca, după ani şi ani, în sufletul artistului să se instaleze rutina, un soi de „ăsta mi-e drumul, trebuie să merg în continuare pe el”…

Când apare rutina de care vorbeşti, înseamnă că tot ce ai construit s-a dus pe apa Sâmbetei, pentru că nu mai poţi să transmiţi emoţie. În cazul meu, deşi s-au adunat mulţi ani de când cânt, automa­tis­mul nu a apărut. Muzica e şi azi limbajul pe care îl stăpânesc cel mai bine, posibilitatea mea de a mă exprima deplin. Râd şi plâng pe scenă şi transform fiecare concert într-o mare sărbătoare a sufletului. Când cânt, am tot ce vreau. Iar dacă la asta se ada­ugă şi un minimum de apreciere şi de reacţie din par­tea oamenilor, sunt cel mai fericit.